Vyriausiojo buhalterio paslaugos

BNM Finance - Mūsų patikimumą įrodo geri klientų atsiliepimai ir nuoširdus, ilgalaikis bendradarbiavimas. Maksimaliai stengtis mus skatina noras, būti ilgalaikiu ir patikimu partneriu. Įmonėje dirba ilgametę patirtį, aukštąjį išsilavinimą turintys darbuotojai, periodiškai savo žinias atnaujinantys kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose. Mūsų specialistai konsultuoja rengiant straipsnius dienraščiuose.

Vyriausiojo buhalterio paslauga yra aktuali įmonėms, kurios:

• turi savo buhalterį, tačiau reikalinga priežiūra iš šalies,
• turi buhalterį su nepakankama kompetencija atlikti metines finansines ataskaitas,
• turėjo nepatikimą buhalterį netiksliai vedusį apskaitą,
• prieš mokestinius patikrinimus.

Vyriausiojo buhalterio pareigos: vadovauti rengiant ir priimant buhalterinių sąskaitų planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, organizuoti inventorizaciją;

 kontroliuoti ūkines operacijas, buhalterinių duomenų apdorojimo technologijas ir dokumentų archyvavimo tvarkos laikymąsi;
 užtikrinti racionalų įmonės ir jos padalinių buhalterinės apskaitos organizavimą, maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo darbus ir skatinant naudoti šiuolaikines technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas bei metodus;
 užtikrinti ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą;
 kontroliuoti, kaip laikomasi pirminių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos;
 organizuoti buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų, dokumentų revizijų struktūriniuose įmonės padaliniuose organizavimo patikras;
 siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, šalinti nuostolius ir negamybines išlaidas, dalyvauti atliekant įmonės ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis;
 kontroliuoti apskaitos operacijas su depozitinėmis ir kreditinėmis sutartimis, vertybiniais popieriais;
 užtikrinti, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą;
 užtikrinti, kad būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamiems organams;
 teikti metodinę pagalbą įmonės buhalterijos padalinių darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais;
 pranešti įmonės direktoriui apie visus išaiškintus įmonės bei struktūrinių padalinių buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškinti jų atsiradimo priežastis ir siūlyti būdus jiems šalinti.


SUSISIEKITE SU MUMIS APTARTI BENDRADARBIAVIMO GALIMYBIŲ!
Tel.: +370 52 000 111
El. paštu: info@bnmfinance.lt