Võlgade korraldamine

Kui teiest ju täna saavad meie kliendid, pakume parimaid tingimusi.

TEENUSTE PAKETT „VÕLGADE PREVENTSIOON“

Seda paketti koostab:

 • Informatsioon ettevõtete usaldusväärsusest – informatsioon Leedus registreeritud ettevõtetest, nende sissetulekutest, töötajate arvust, kapitalist, varast, võlgadest ja muust.
 • Maksmise kontrolli teenus – kirjalikud ja suulised meeldetuletused maksmisega hilinevatele klientidele.
 • Ettevõtete järelevalve teenus – see on püsiv teie kliendi finantsseisundi ja maksmise mitte üksnes teiega, vaid ka teiste äriüksustega, jälgimine.

INFORMATSIOON ETTEVÕTETE USALDUSVÄÄRSUSEST

Enne lepingu allkirjastamist uue kliendiga, on vaja temast koguda võimalikult rohkem informatsiooni. Potentsiaalse kliendi rahalise olukorra mitte hindamata, prognoositud tulu muutub sageli ootamatuks võlaks. Võlgade tekkimise vältimiseks, on kasulik varakult hinnata kliendi maksevõimet, rahalise seisu ja oma potentsiaali. Üks meie firma pakutavatest informatsiooni allikatest – informatsioon ettevõtete usaldusväärsusest. Seda koostab pidevalt ajakohastatav andmebaas, milles on kogutud andmed Leedus registreeritud ettevõtetest:

 • registreerimise informatsioon ettevõttest;
 • Ettevõtte andmete muutused;
 • Informatsioon ettevõtte maksejõuetust, pankrotist, likvideerimisest;
 • Ettevõtte juhatajad;
 • Informatsioon ettevõtte võlgadest;
 • Informatsioon oksjonil müütatavast ettevõtte varast;
 • Informatsioon ettevõttele kuuluvatest sõidukitest;
 • Ettevõtte töötajate arv;
 • Ettevõtete kapital;
 • Informatsioon ettevõtte sissetulekust;
 • Ettevõtte sissetuleku analüüs (muu sarnase tegevusega tegelevate ettevõtete võrreldes);
 • Informatsioon ettevõttele kuuluvast kinnisvarast ning selle seisundist.

MAKSMISE KONTROLLI TEENUS:

 • eesmärk - õigeaegne raha tagasimaksmine müüdavate kaupade ja teenuste eest, suhete klientidega komplitseerimiseta. Kui teie klient määratud tähtaja jooksul ei maksa, saadame talle meeldetuletusi, võtame ühendust telefoni teel, teeme visiite, samal ajal häid teie omavahelisi suhteid hoides.
 • kui usaldate meile maksmist hallata, võite unustada kõiki selle ajani teid tülitanud probleeme raha tagasimaksmise pärast. Nüüd teil on piisavalt aega ja energiat oma ettevõtte tegevuse arenguks.
 • maksmise kontrolli rakendamine kindlustab:
  • kiiremat maksmist;
  • parandab käibevara tagasitulemist;
  • aitab vältida halbade võlgade portfelli.

ETTEVÕTETE JÄRELEVALVE

 • see on püsiv teie kliendi maksmise mitte üksnes teiega, vaid ka muude äripartneritega järele valvamine. Pärast informatsiooni saamist teie äripartneri rahalistest raskustest muude ettevõtetega, teatame teid koheselt sellest.