Skolų valdymas

BNM Finance & Law - ilgametę patirtį turintys specialistai, vadovaudamiesi skolų valdymo taisyklėmis, gali apeiti nemalonias, su skolomis, susijusias situacijas ir išvengti bereikalingų verslo vystymo konfliktų. 

Kiekvienas užregistruotas pardavimas generuoja kliento skolą. Kiekviena skola turi būti apmokėta iki pardavime nurodyto apmokėjimo termino. Deja, skolos dažnai yra apmokamos vėluojant, o kartais ir visai neapmokamos.

Skolų prevencijos paslaugos:

Informacija apie bendrovės patikimumą - informacija apie Lietuvoje registruotų įmonių pajamas, darbuotojų skaičių, akcinio kapitalo, turto, skolų ir tt. Prieš pasirašant sutartį su nauju klientu, atsiranda poreikis surinkti apie jį kuo daugiau informacijos. Nepakanka įvertinti būsimo kliento finansinę būklę, kadangi prognozuojamas pajamos dažnai paverčiamos į netikėtinas skolas. Siekiant išvengti skolos naudinga iš anksto nustatyti kliento mokumą, jo finansines galimybes;

Mokumo užtikrinimo paslauga - rašytiniai ir žodiniai priminimai klientams, kurie uždelsia mokėti. Kiekvienoje Įmonėje turi būti nustatytos Skolų valdymo taisyklės – kas ir kada turi būti atliekama esant įsiskolinimui.

Skolų valdymo taisyklių pavyzdys:

1. Apmokėjimo termino dieną mūsų įmonės darbuotojas siunčia elektroninį laišką su priminimu apmokėti skolą;
2. Praėjus 7 dienoms po apmokėjimo termino klientui siunčiamas pakartotinis elektroninis laiškas su prašymu apmokėti skolą, griežtesnė laiško forma bei atliekamas skambutis;
3. Praėjus 20 dienų po apmokėjimo termino klientui siunčiamas registruotas laiškas su raginimu atsiskaityti bei pateiktu veiksmų ir pasėkmių sąrašu, neatsiskaičius;
4. Praėjus 45 dienoms po apmokėjimo termino informacija apie skolą siunčiama skolų išieškojimo tarnybai;

• Įmonės monitoringas
- nuolatinis kliento finansinės padėties stebėjimas, ne tik su Jums, bet ir su kitais ūkio subjektais.
Informacija apie įmonės patikimumą. Jums bus iš karto teikiama informacija apie Jūsų kliento finansinius sunkumus.

Perdavęs mums debitorinių įsiskolinimų kontrolę bei patikėjęs skolų išieškojimą, Klientas sutaupo daug brangaus laiko, kurį jis gali skirti kitiems darbams. Mūsų kompanija, būdama trečiąja šalimi, gali daryti didesnę įtaką derybose su skolininkais, taip pat išlaikyti mūsų Kliento draugiškus santykius su jo klientais.

SUSISIEKITE SU MUMIS APTARTI BENDRADARBIAVIMO GALIMYBIŲ!
Tel.: +370 52 000 111
El. paštu: info@bnmfinance.lt