Raamatupidamine

Kui teiest ju täna saavad meie kliendid, pakume parimaid tingimusi.

RAAMATUPIDAMINE SISALDAB NEID TEENUSEID:

 • finants- ja maksuraamatupidamise vältimine;
 • raamatupidamispoliitika valimine ja koordineerimine kliendiga;
 • ostmise ja müümise registreerimine;
 • panga ja kassa andmete registreerimine;
 • pikaajalise vara raamatupidamine ja täielik raamatupidamine;
 • lühiajalise vara koguseline ja täielik raamatupidamine laos;
 • avanssi raamatupidamise koostamine ja registreerimine;
 • tööpalga arvutamine ja registreerimine;
 • raamatupidamise registrite koostamine.
  • finantsaruande koostamine juhatajale:
  • ostjate ja tarnijate võlgade aruanded;
  • sissetuleku (kahjumi) aruanne;
  • bilanss;
  • kapitali muutuste aruanne;
  • rahavoogu aruanne;
  • aastaaruanded aktsionäridele;
  • selgitav kiri raamatupidamise aastaaruande juures.
 • Leedu Vabariigi seaduste järgi ettenähtud aruannete valmistamine:
  • iga-kuulised ja iga-aastased maksudeklaratsioonid;
  • iga-kuulised sotsiaalkindlustusdeklaratsioonid
  • statistilised aruanded;
  • muu aruannete ja avaldused Maksuametisse, Sotsiaalkindlusametisse ja Tollisse.