Privalomas įstatų keitimas

BNM Finance & Law - įmonė teikianti verslo vystytojams įvairiapusę finansinę, teisinę, verslo vystymo pagalbą. Esame pasirengę prisiimti jūsų rūpesčius ir dėl privalomojo įstatų keitimo.

Pasikeitus nacionalinei valiutai, nuo 2015 m. sausio mėn 01 d. pagal Akcinių bendrovių įstatymą, visų Lietuvoje esančių bendrovių įstatai turi būti pakeisti, o įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė juose turi būti išreikšta eurais.
Svarbu pažymėti, kad teisės aktuose yra įtvirtinta paprastesnė AB ir UAB įstatų keitimo tvarka, kai įstatai keičiami tik dėl valiutos keitimo iš litų į eurus (perskaičiuojami įstatinio kapitalo dydis ir akcijų nominali vertė). Dėl minėtų perskaičiavimų ir suapvalinimų, susidaręs įmonės įstatinio kapitalo pokytis nebus laikomas įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu.

Sprendimas pakeisti įstatus dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus turi būti priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo, susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų dauguma.

Pakeistus įmonės įstatus Juridinių asmenų registro tvarkytojui galima teikti elektroniniu arba notariniu būdu.

Duomenys, reikalingi keičiant įstatus:
  • Įmonės pavadinimas, kodas, adresas;
  • Vadovo duomenys;
  • Narių/akcininkų/dalyvių duomenys;
  • Senieji įstatai.

Esame pasiruošę padėti Jums atliekant šią įstatų keitimo prievolę:
  • Keičiant elektroniniu būdu - 50 Eur*+ PVM
  • Keičiant notariniu būdu - 70 Eur*+ PVM

* Valstybei skirtas rinkliavas moka klientas.
* Ši kaina taikoma keičiant standartinių įstatų formas.
* Keičiant notariniu būdu, papildomai klientas moka notarinį mokestį (≈ 99 Eurų).

SUSISIEKITE SU MUMIS APTARTI BENDRADARBIAVIMO GALIMYBIŲ!
Tel.: +370 52 000 111
El. paštu: info@bnmfinance.lt