Parādu pārvaldīšana

Kļūstiet par mūsu klientu jau šodien – mēs piedāvāsim labākos nosacījumus.

PAKALPOJUMU PAKETE „PARĀDU PREVENCIJA“

Šo paketi veido:

 • Uzņēmuma drošības informācija – informācija par Lietuvā reģistrētiem uzņēmumiem, to ienākumiem, darbinieku skaitu, statūtkapitālu, piederošo mantu, parādiem u.c.
 • Norēķinu kontroles pakalpojums – rakstiski un mutiski atgādinājumi klientiem, kuri kavējas norēķināties.
 • Uzņēmumu monitoringa pakalpojums – tā ir pastāvīga Jūsu klienta finansiālā stāvokļa un norēķinu, ne tikai ar Jums, bet arī ar citiem biznesa subjektiem, novērošana.

UZŅĒMUMU DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms līguma parakstīšanas ar jaunu klientu, obligāti ir jāsavāc pēc iespējas vairāk informācijas par viņu. Nenovērtējot topošā klienta finansiālo stāvokli, prognozējamie ienākumi bieži pārtop negaidītos parādos. Vēloties izvairīties no parādu izveidošanās, ir lietderīgi laicīgi novērtēt klienta maksātspēju, finansiālo potenciālu, kā arī tā stāvokli. Viens no mūsu uzņēmuma piedāvātajiem informācijas avotiem – uzņēmumu drošības informācija. To veido datu bāze, kas pastāvīgi tiek atjaunota un kurā ir uzkrāti dati par Lietuvā reģistrētiem uzņēmumiem:

 • Reģistrācijas informācija par uzņēmumu;
 • Uzņēmuma datu izmaiņas;
 • Informācija par uzņēmuma maksātnespēju, bankrotu, likvidēšanu;
 • Uzņēmuma vadītāji;
 • Informācija par uzņēmuma parādiem;
 • Informācija par uzņēmuma mantas pārdošanu vairāksolīšanā;
 • Informācija par uzņēmumam piederošajiem transporta līdzekļiem;
 • Uzņēmuma darbinieku skaits;
 • Uzņēmuma statūtkapitāls;
 • Informācija par uzņēmuma ienākumiem;
 • Uzņēmuma ienākumu analīze (vērtējot ar citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar līdzīgu darbību);
 • Informācija par uzņēmumam piederošo nekustamo īpašumu, kā arī tā statusu.

NORĒĶINU KONTROLES PAKALPOJUMS:

 • mērķis – laicīgi atgriezt naudu par pārdotajām precēm, kā arī pakalpojumiem, nesarežģot attiecības ar klientiem. Kad Jūsu klients viņam dotajā termiņā nenorēķinās, mēs sūtam viņam atgādinājumus, sazināmies pa tālruni, dodamies vizītēs pie viņa, saglabājot labas Jūsu starpā esošās attiecības.
 • Uzticot mums administrēt norēķinus, aizmirsīsit visas problēmas par naudas atgriešanu, kas Jūs līdz šim nogurdināja. No šī brīža laiku un enerģiju varēsit veltīt uzņēmuma darbības attīstībai.
 • Norēķinu kontroles piemērošana garantē:
  • straujāku norēķināšos;
  • uzlabo apgrozījuma līdzekļu atgriešanu;
  • bloķē ceļu sliktu parādu portfelim.

UZŅĒMUMU MONITORINGS

 • tā ir pastāvīga Jūsu klienta norēķinu, ne tikai ar Jums, bet arī ar citiem biznesa partneriem, novērošana. Saņemot informāciju par Jūsu biznesa partnera finansiālajām grūtībām ar citiem biznesa subjektiem, Jūs tiksiet par to informēts.