Miks BNM Finance

Kui teiest ju täna saavad meie kliendid, pakume parimaid tingimusi.

Hindame kostööd, hoiame konfidentsiaalsust, püüame olla pikaajaline partner.

Kui usaldate meile raamatupidaja teenuseid, hoiate kõrvale:

  • professionaalse raamatupidaja otsingust.
  • töökoha asutamisest, töötaja õppimise kulustest (ühing teeb teenuseid oma tarkvaraga ning oma ruumides).
  • suhetest kontrollinstitutsioonidega.
  • probleemidest raamatupidaja vaheaja, haiguse, tööst vabastamise või personali muutmise pärast.
  • sotsiaalkindluse ja elanike tulumaksu maksude maksmisest.