Įmonių steigimas

BNM Finance & Law - buhalterinių ir teisinių paslaugų įmonė, operatyviai teikianti įvairių įmonių UAB, MB, IĮ, VŠĮ, asociacijų, bendrijų ir kt. steigimo paslaugas.

Pradedantis verslą asmuo pirmiausias turėtų nuspręsti kokią įmonės teisinę formą pasirinkti. Steigti įmonę galima savarankiškai, tačiau tai paprastai užtrunka ilgą laiką. Tuo tarpu įmonės steigimas per profesionalius finansų konsultantus – tai greitesnis ir paprastesnis būdas pradėti verslą.

Norint įsteigti įmonę reikalingi dokumentai bei informacija:
 • Tinkamas įmonės pavadinimas - labai svarbu ne tik taisyklingas, bet ir juridiškai tvarkingas vardas. Reik apgalvoti ar įmonės veikla bus vykdoma tik Lietuvoje ar ir su užsienio partneriais;
 • Akcininko (-ų), direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas);
 • Įmonės registracijos adresas, jei neturite adreso, kur būtų registruota steigiama įmonė, galime jį suteikti visam steigiamos įmonės veiklos laikotarpiui;
 • Steigimo dokumentų pildymas - standartinė procedūra reikalaujanti nurodyti: buveinę, veiklos tikslus, akcininkus, kapitalą, valdymo organus, vadovą, kontaktinę informaciją;
 • Kapitalo formavimas - formuojamas priklausomai nuo steigiamos įmonės pobūdžio;
 • Dokumentų pateikimas notarui, vėliau Juridinių asmenų registrui;
 • Banko sąskaita, anspaudas.
Kuo mes galime padėti:
 • Laikinai įtrauksime įmonės pavadinimą Registrų centre,
 • jei reikia, suteiksime įmonės adresą,
 • parengsime steigimo dokumentus,
 • už Jus suformuosime įstatinį kapitalą,
 • užregistruosime įmonę Registrų centre,
 • atidarysime banko sąskaitą, pagaminsime antspaudą. 
Mūsų pasiūlymai:

Mes siūlome įvairius įmonių steigimo būdus-nuo įsteigimo su mūsų pagalba ruošiant dokumentus iki pilno įmonės įsteigimo su banko sąskaita, anspaudu ir įstatiniu kapitalu, taip pat siūlome jau įsteigtas įmones.
 • Norintiems steigti įmonę savarankiškai – galime parengti steigimo dokumentus – 100 EUR.
 • NEMOKAMAI parengiame įmonės steigimo dokumentus, pasirašius 12 mėnesių buhalterinių paslaugų aptarnavimo sutartį.
 • Neturintiems adreso, kur būtų registruota steigiama įmonė, galime jį suteikti visam steigiamos įmonės veiklos laikotarpiui nuo 100 EUR per metus.
 • Neturintiems įstatinio kapitalo-mūsų specialistai padės suformuoti įstatinį kapitalą ir įregistruoti įmonę.
 • Galime pasirūpinti įmonės steigimo procedūromis nuo steigimo dokumentų paruošimo, kapitalo suformavimo iki įregisravimo registrų centre.
 • Steigiame įmones PVM mokėtojas.
 • Jei reikalinga įmonė greitai - siūlome jau įsteigtą įmonę.
Trumpai apie įmonių formas:

UAB - UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ - Populiariausia įmonių rūšis Lietuvoje, privalomas įstatinis kapitalas 2500€, UAB yra labai patraukli kaip verslo forma ir dėl savo verslo rizikos – pagal akcinių bendrovių įstatymą UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis vienetas, kas reiškia, kad verslas rizikuoja tik savo turtu, o akcininkų turtas yra neliečiamas. UAB įsteigiama per 3-5 dienas. Steigiant UAB notaro biure – steigimo procesas užtrunka apie savaitę.
IĮ – INDIVIDUALI ĮMONĖ – Privalumas tas, kad nereikia įstatinio kapitalo, lengva išimti pajamas, esant reikalui lengva perorganizuoti į UAB, tačiau savininkas atsako visu savo turtu. Savininkas ir direktorius gali būti tas pats asmuo.
VŠĮ - VIEŠOJI ĮSTAIGA - Tai pelno nesiekianti organizacija, apribota tam tikrų teisinių reglamentų. Jos tikslas tenkinti visuomenės interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Finansinė nauda gaunama per mokesčių lengvatas. Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą.
MB - MAŽOJI BENDRIJA - Smulkiam ir vidutiniam verslui sukurta teisinė forma. Steigimas paprastesnis nei UAB, nes nereikalingas įstatinis kapitalas, turtą sudaro dalyvių įnašai. Tačiau įmonės valdymas kiek sudėtingas, dėl griežtų reglamentavimo taisyklių. Įmonei nereikia samdyti direktoriaus, mažosios bendrijos vadovas gali dirbti pagal civilinę sutartį, kas reiškia mažesnę mokesčių naštą. Paprastesni apskaitos reikalavimai.
ASOCIACIJA - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio minimalus narių skaičius 3. Tikslas-koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje

SUSISIEKITE SU MUMIS APTARTI BENDRADARBIAVIMO GALIMYBIŲ!
Tel.: +370 52 000 111
El. paštu: info@bnmfinance.lt