Õiguskonsultatsioonid

Kui teiest ju täna saavad meie kliendid, pakume parimaid tingimusi.

KOHTUEELNE VÕLGADE SISSENÕUDMINE

 • BNMFinance eelnevate kuludeta esindab klienti suhetes võlgnikega ning võtavad kõiki õigustatud meetmeid, et võlg oleks tasutud. Pärast lepingu allkirjastamist, koheselt alustame võlgnikku otsida, tema majanduslikku olukorda analüüsida, algatame ettevõtte vara otsingut, saadame võlgnikule meeldetuletusi, teadaandeid ja nõudeid.
 • Lisame võlgnikke Creditinfo ja Infobanko süsteemidesse.

KOHTULIK VÕLGADE SISSENÕUDMINE

 • Kui võlga sisse nõuda ei õnnesta, esitame oma järeldusi ja ettepanekuid ning kui soovite, esindame teid kohtutes, kohtutäituri- ja notaribüroodes.

JURISTI KONSULTATSIOONID

 • Lepingute analüüs;
 • Lepingute valmistamine;
 • Nõuete valmistamine;
 • Läbirääkimised lepingute koostamise pärast;
 • Esindamine kohtustes;
 • Ettevõtete asutamine;
 • Filiaali/esinduse asutamine;
 • Käibemaksukohustuslasena registreerimine;
 • Aktsiakapitali andmete muutmine;
 • Aktsiate ost-müük;
 • Asutamisdokumentide pakett;
 • Muud teie äriküsimustega seotud konsultatsioonid