Grāmatvedības uzskaite

Kļūstiet par mūsu klientu jau šodien – mēs piedāvāsim labākos nosacījumus.

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE IETVER ŠĀDUS PAKALPOJUMUS:

 • Finanšu un nodokļu uzskaites pārvaldīšana; 
 • uzskaites politikas izvēle un saskaņošana ar klientu;
 • pirkšanas un pārdošanas reģistrēšana;
 • bankas un kases dokumentu reģistrēšana;
 • ilgtermiņa mantas uzskaite un nolietošanās aprēķināšana;
 • īslaicīgas mantas skaitliskā un summas uzskaite noliktavā;
 • avansa pārskatu izveidošana un reģistrēšana;
 • darba samaksas aprēķināšana un reģistrēšana;
 • uzskaites reģistru izveidošana.
 • Finanšu atskaišu izveidošana vadītājam:
  • pircēju un piegādātāju parādu atskaites;
  • peļņas (zaudējumu) atskaite;
  • balanss;
  • kapitāla izmaiņu atskaite;
  • naudas avotu atskaite;
  • gada finanšu atskaite akcionāriem;
  • paskaidrojuma raksts par gada finanšu atskaiti.
 • Atskaišu, kas noteiktas ar LR Valdības likumiem, sagatavošana:
  • Mēneša un gada nodokļu deklarācijas;
  • Valsts sociālās apdrošināšanas fonda valdības mēneša atskaites;
  • Statistikas atskaites;
  • Citas atskaites un izziņas Valsts nodokļu inspekcijai, Valasts sociālās apdrošināšanas fonda valdībai, Muitai.