Buhalterinė apskaita

ĮMONĖMS SIŪLOME EKONOMIŠKAI NAUDINGUS SPRENDIMUS

Tik pagalvokite... Ar ne puiku būtų jei nereikėtų mokėti Valstybei, jūsų pečius slegiančių, socialinio draudimo bei gyventojų pajamų įmokų? Ar ne puiku būtų jei Jums nereikėtų rūpintis darbuotojo motyvacija, mokymais ar jo darbo vietos sukūrimu nuo kėdės iki kompiuterio? Ar ne puiku būtų jei Jūsų darbuotojai niekada neišeitų atostogų, nesirgtų, o jei būtų poreikis juos atleisti, nebūtų jokių papildomų su tuo susijusių išmokų !?

SKAMBA KAIP IŠ PASAKOS? 

Mes Jums galime tai pasiūlyti!

BUHALTERIO PASLAUGAS PATIKĖJĘ MUMS JŪS IŠVENGTUMĖTE:
 • profesionalaus buhalterio paieškų.
 • darbo vietos kūrimo, darbuotojo mokymo išlaidų (bendrovė paslaugas atlieka savo programine įranga, savo patalpose).
 • santykių su kontroliuojančiomis institucijomis.
 • nekils problemų dėl buhalterio atostogų, ligos, atleidimo iš darbo ar kadrų kaitos.
 • nereikės mokėti socialinio draudimo bei gyventojų pajamų mokesčių įmokų.
BUHALTERINĖ APSKAITA APIMA TOKIAS PASLAUGAS:
 • finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
 • apskaitos politikos parinkimas ir suderinimas su klientu;
 • pirkimų ir pardavimų registravimas;
 • banko ir kasos dokumentų registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 • apskaitos registrų sudarymas.
 • Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui:

- pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
- pelno (nuostolio) ataskaita;
- balansas;
- kapitalo pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
- paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

 • Ataskaitų numatytų LR Vyriausybės nutarimais ruošimas:

-Mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
-Mėnesinės SODROS ataskaitos;
-Statistinės ataskaitos;
-Kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI, Muitinei.

KIEK TAI KAINUOS?

Norėdami apie paslaugas ir jų kainą sužinoti daugiau, užpildykite užklausos formą ir mes netrukus su jumis susisieksime.

Nurodykite:

 • įmonėje dirbančių žmonių skaičių,
 • pirminių apskaitos dokumentų skaičių (sąskaitų faktūrų),
 • įmonės veiklos specifiką,
 • automobilių skaičių įmonėje,
 • nurodykite ar esate PVM mokėtojas.
Lauksime Jūsų užklausos, kurią galite palikti čia

Nepraleiskite progos pasinaudoti ypatingais pasiūlymais naujai įsteigtoms ar steigiamoms įmonėms. Daugiau informacijos apie tai rasite čia.

Su mumis galite susisiekti:
Tel. +370 52 000 111
Mob. +370 66 005 837
El.paštas: info@bnmfinance.lt
Skype: bnm.finance