Buhalterinė apskaita

BNM Finance - nuo 2009 m. Lietuvoje veikianti buhalterinių, teisinių ir kitų finansinių paslaugų įmonė, subūrusi stiprią komandą savo srities specialistų, daug dėmesio skirianti profesinių žinių tobulinimui ir žinių gilinimui.

Esame modernūs ir šiuolaikiški, orientuoti į efektyvius darbo metodus, klientams siūlome jų laiką ir pinigus taupančius sprendimus. Mes garantuojame aukščiausią paslaugų, bei santykių su klientais kokybę, konfidencialumą ir duomenų apsaugą.

BUHALTERINĖ APSKAITA APIMA TOKIAS PASLAUGAS:

• finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
• apskaitos politikos parinkimas ir suderinimas su klientu;
• pirkimų ir pardavimų registravimas;
• banko ir kasos dokumentų registravimas;
• ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
• trumpalaikio turto kiekinė ir suminė apskaita sandėlyje;
• avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
• darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
• apskaitos registrų sudarymas;
• debitorinių – kreditorinių skolų ataskaitos;
• finansinių ataskaitų sudarymas.

Ataskaitų numatytų LR Vyriausybės įstatymais ruošimas:

• mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
• mėnesinės SODROS ataskaitos;
• statistinės ataskaitos;
• kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI, Muitinei.

Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui:

• pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
• pelno (nuostolio) ataskaita;
• balansas;
• kapitalo pokyčių ataskaita;
• pinigų srautų ataskaita;
• metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
• paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, 10 straipsnį, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, negali patys tvarkyti įmonės apskaitos. Apskaitą gali tvarkyti subjekto apskaitos tarnyba, vyriausiasis buhalteris arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.

SUSISIEKITE SU MUMIS APTARTI BENDRADARBIAVIMO GALIMYBIŲ!
Tel.: +370 52 000 111
El. paštu: info@bnmfinance.lt